Streven naar een perfecte balans, op maat van de klant,
de ruimte en het budget.


1 | Kennismakend gesprek


Bij een eerste vrijblijvend gesprek luister ik naar uw wensen, eisen en vooropgestelde budget. De ruimtes of woning wordt in grote lijnen geanalyseerd en een duidelijke toelichting van mijn werkwijze wordt meegedeeld.


2 | Voorontwerp in 2D en 3D


Na het correct opmeten en interpreteren van de ruimtes wordt een voorontwerp opgemaakt. Dit bestaat uit plannen, beelden en een overzichtelijke kostenraming.


3 | Opmaken technische plannen


Het goedgekeurde voorontwerp wordt omgezet tot een technisch plan met aanduiding van materialen, maatvoering, details, aandachtspunten, technieken,… Daarnaast worden er ook beschrijvende meetstaten en een voorlopige planning opgemaakt, offertes opgevraagd, vergeleken en contracten worden afgesloten. Indien een bouwaanvraag noodzakelijk om wille van structurele aanpassingen of een uitbreiding, wordt er samengewerkt met een architect.


4 | Uitvoering


De realisatie van het project wordt door mij gecoördineerd zodat de details, de  kwaliteit, het budget en de planning nauwlettend bewaakt worden.