statusOPGELEVERD
locatieGENT, BELGIË
typeTOTAALRENOVATIE

WONING DEHO

Deze rijwoning te Gent dateert uit 1928, waardoor er geen ander optie was dan ze volledig te renoveren.

Willen we enerzijds voldoen aan de beleving van licht en zicht, dan moeten zowel de functies als de vormentaal van de gelijkvloerse verdieping worden herdacht.

Anderzijds moet de woning volledig worden heropgebouwd indien we willen streven naar een woning die conform is aan de hedendaagse eisen op vlak van comfort, ventilatie, verwarming, elektriciteit, isolatie, …

De donkere arbeiderswoning biedt nu plaats aan een moderne rijwoning met veel licht.